Centrum Techniki Rolniczej

Tel. +48 61 285 38 28

E-mail: ctr@goldoni.pl

Wynajem maszyny

ŁOPATY MECHANICZNE marki SELVATICI

Firma ta jest znakomicie rozpoznawalna w krajach Europy zachodniej jako czołowy producent doskonałej jakości pługów łopat mechanicznych, które bardzo intensywnie i głęboko przekopują teren. Maszyna ta znakomicie sprawdza się na terenach, które wymagają głębokiej penetracji gleby oraz we wszystkich uprawach typowo ogrodniczych. Łopaty maszyny idealnie mieszają górną aktywną biologicznie powierzchnię ziemi z resztkami pożniwnymi, znajdującymi się na ścierniskach. W zależności od modelu głębokość pracy waha się od 25 cm do nawet 70cm przy serii BIVANGA, a minimalne zapotrzebowanie mocy to zaledwie 15KM. Bardzo ważny jest również fakt, że maszyna ta jednym przejazdem przygotowuje cały teren. Grunt jest bardzo równy, a w opcji pług może kształtować również redliny.

Poza tym praca łopatą mechaniczną pozwalają zaoszczędzić aż do 25% paliwa w stosunku do pługu talerzowego o tej samej szerokości roboczej. Zapotrzebowanie mocy, przy tej samej szerokości roboczej również przemawia na korzyść łopaty mechanicznej, którym można pracować z dużo mniej paliwożernym ciągnikiem o słabszej mocy.

Każda z łopat ma regulowaną głębokość pracy, dzięki czemu użytkownik ma pełna kontrolę nad wzruszaniem gleby. Okrężny ruch kopania powoduje, że gleba jest wzruszona dokładniej, co pozwala wszystkim składnikom z resztek pożniwnych dowartościować glebę. Dużym atutem maszyny jest to, że nie niszczy ona struktury gleby, a jedynie skrawa ją kawałek po kawłaku, tak by idealnie ją spulchnić. Łopata mechaniczna równomiernie aplikuje w glebę torf, obornik, czy nawóz organiczny. Dzięki temu następuje dużo szybsza mineralizacja materii organicznej oraz lepsza dostępnośc składników pokarmowych dla roślin. 

Klienci którzy zakupili maszynę chwalą sobie jej pracę, szczególnie, jak w roku 2013 kiedy ilość opadów deszczu w wielu regionach kraju była dużym problemem. Poprzez lepsze i głębsze spulchnienie gleby woda łatwiej wsiąkała w głąb gleby. Co za tym idzie woda nie spływała tak intensywnie, co wpływa na mniejsze wypłukiwanie gleby, nawozów (zmniejsza erozję wodną gleby). Dodatkowo poprzez rozluźnienie struktury gleby powoduje zwiększoną retencje wody w glebie co ma szczególnie znaczenie w przypadku dużej nierównomierności opadów (większe zapasy wody w glebie podczas jej braku).

Oczywiście nie możemy zapominać o lepszym napowietrzeniu gleby co sprawia, że wszelkie procesy aerobowe w glebie przebiegają dużo sprawniej co sprzyja dostępności i przyswajaniu składników pokarmowych przez rośliny, a co za tym idzie lepszy ich wzrost i oraz przyrost poprzez zwiększeniu potencjału plonotwórczego i poprawieniu zdrowotności ( proszę zwrócić uwagę na zdjęcie obrazujące wysokość gorczycy mątwikobójczej – wyższa, po prawej stronie zdjęcia, zasiana na glebie wzruszonej przez łopaty mechaniczne, po lewej przez tradycyjny pług )

Łopaty mechaniczne występują w wielu wersjach. Różne serie maszyn pracują do różnych głębokości. Kolejne modele pracują do głębokości: 25, 32, 35, 42 i 50cm. Istnieje osobna seria BIVANGA, która jest wyposażona w podwójną ilość łopat na tej samej szerokości roboczej, co standardowy typ. BIVANGA pracuje do głębokości 50, 65, 75 cm. Szerokości roboczych jest bez liku. Maszyny mają szerokości od 80cm do 800cm. Każdy użytkownik może odszukać model na własne potrzeby. Do sadu i szkółek najczęściej sprzdajemy maszyny kopiące do 32 lub 35cm o szerkości od 130, 135, 145, 160, 165cm. Jeśli chodzi opracę w jagodnikach do częściej kilenci wybierają modele węższe 90, 100, 110, 115cm. Łopaty mechaniczne do nadleśnictw, które mają szkółki najczęściej mają szerokośc 180 lub 200cm i pracują na głębokości 35cm. 

Łopaty mechaniczne:

-głęboko spulchniają glebę nawet do 75cm   -intensywnie napowietrzją ziemię   -wciskają w głąb ziemi resztki pożniwne, torf i nawóz   -zmniejszają erozję gleby

-przeciwdziałają podeszwie płóżnej   -zastępują głębosz, pług i bronę aktywną   -dzięki nim można zaoszczędzić nawet 25 procent paliwa 

Łopaty mechaniczne wykorzystują: sadownicy, ogrodnicy, szkółkarze, rolnicy, szkółki leśne